Præsentation Årgange
Forfatterregister
Titeltitelregister
Boginformation
Spørgsmål og svar
Sagens historie
Kosmologi i verden
Kosmologi i Danmark
Martinus Institut
Martinus Center i Klint


Indeks til Kosmos 1933-2015

KOSMOS er det officielle tidsskrift for  Martinus kosmologi. Dets formål er at give indblik i Martinus' verdensbillede og inspirere til den humanisme og næstekærlighed, der er dets kerne. 

Tidsskriftet er udkommet siden 1933. For at give interesserede mulighed for at danne sig et samlet overblik over de mange artikler og indlæg, der har været bragt siden starten, fremlægges her en samlet oversigt for perioden 1933-2015.

På den officielle hjemmeside for Martinus Kosmologi, www.martinus.dk, kan du læse mere om Martinus' verdensbillede og tidsskriftet KOSMOS. Det skal i denne sammenhæng pointeres, at det almindeligvis ikke er muligt at købe årgange fra Martinus Institut, der er mere end 10 år gamle.

Datagrundlaget for indekset fremgår af to vedlagte lister. Den første viser de enkelte årgange indekset referer til, mens den anden anfører hvilke rubrikker i KOSMOS, der ligger til grund for de enkelte indeks.

Kommentarer og forslag modtages gerne: mail@jesarbov.dk